80 Nacięcie i wycięcie struktur stawowych
Nie obejmuje:
 • Zabiegi w zakresie kości i stawów twarzy (76.01-76.99)
Nie obejmuje::
 • Zabiegi w zakresie chrząstek nosa (21.00-21.99)
 • Zabiegi w zakresie chrząstek ucha (18.01-18.9)
Obejmuje:
 • Operacje na: torebce stawowej
 • Operacje na:chrząstce
 • Operacje na: wiązadłach
 • Operacje na: łąkotkach
 • Operacje na: błonie maziowej
80.4 Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki
Nie obejmuje:
 • Położnicze przecięcie kości łonowych (73.94)
 • Uwolnienie kanału nadgarstka (04.43)
 • Uwolnienie kanału stępu (04.44)