80 Nacięcie i wycięcie struktur stawowych
Nie obejmuje:
  • Zabiegi w zakresie kości i stawów twarzy (76.01-76.99)
Nie obejmuje::
  • Zabiegi w zakresie chrząstek nosa (21.00-21.99)
  • Zabiegi w zakresie chrząstek ucha (18.01-18.9)
Obejmuje:
  • Operacje na: torebce stawowej
  • Operacje na:chrząstce
  • Operacje na: wiązadłach
  • Operacje na: łąkotkach
  • Operacje na: błonie maziowej