80 Nacięcie i wycięcie struktur stawowych
Nie obejmuje:
 • Zabiegi w zakresie kości i stawów twarzy (76.01-76.99)
Nie obejmuje::
 • Zabiegi w zakresie chrząstek nosa (21.00-21.99)
 • Zabiegi w zakresie chrząstek ucha (18.01-18.9)
Obejmuje:
 • Operacje na: torebce stawowej
 • Operacje na:chrząstce
 • Operacje na: wiązadłach
 • Operacje na: łąkotkach
 • Operacje na: błonie maziowej
80.1 Inna artrotomia
Nie obejmuje:
 • Artrografia kontrastowa (88.32)
 • Artroskopia (80.20-80.29)
 • Wstrzyknięcie leku (81.92)
 • Ten zabieg jako dojście operacyjne - pomiń kod