75 Inne operacje położnicze
75.0 Wstrzyknięcie doowodniowe w celu wywołania poronienia
Nie obejmuje:
  • Założenie czopka z prostaglandyną w celu wywołania poronienia (96.49)
75.1 Amniocenteza diagnostyczna
75.2 Transfuzja wewnątrzmaciczna
75.3 Inne wewnątrzmaciczne zabiegi na płodzie i owodni
Uwagi:
  • Zakoduj także każde wycięcie macicy (68.0)
75.4 Ręczne wydobycie łożyska
Nie obejmuje:
  • Aspiracja/wyłyżeczkowanie macicy po porodzie lub poronieniu (69.52)
  • Rozszerzenie/wyłyżeczkowanie macicy po porodzie lub poronieniu (69.02)
75.5 Zabieg naprawczy świeżego położniczego uszkodzenia macicy
75.6 Zabieg naprawczy innego świeżego uszkodzenia położniczego
75.7 Ręczna lub instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzie
75.8 Położnicza tamponada macicy lub pochwy
Nie obejmuje:
  • Wzniecenie porodu przez rozszerzenie szyjki macicy (73.1)
75.9 Inne operacje położnicze