70 Zabiegi na pochwie i zagłębieniu maciczno-odbytniczym
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
70.7 Inne zabiegi naprawcze pochwy
Nie obejmuje:
  • Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych (70.13)
  • Zeszycie rozdarcia powstałego w czasie porodu (75.69)
  • Zeszycie pochwy w czasie amputacji szyjki macicy (67.04)