69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
69.9 Inne zabiegi na trzonie macicy, szyjce i aparacie zawieszającym
Nie obejmuje:
  • Rozszerzenie lub nacięcie szyjki macicy w czasie porodu (73.1, 73.93)