66 Zabiegi w zakresie jajowodów
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
66.9 Inne zabiegi w zakresie jajowodów
66.99 Operacje jajowodów - inne
Nie obejmuje:
  • Laparoskopowe usunięcie zrostów jajnikowo jajowodowych (65.81)
  • Inne usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych (65.89)