64 Zabiegi i operacje prącia
Obejmuje:
  • Operacje: ciał jamistych
  • Operacje: żołędzi
  • Operacje: napletka
64.9 Inne zabiegi i operacje męskich narządów płciowych
64.95 Niehydrauliczna proteza prącia
Nie obejmuje:
  • Dopasowanie zewnętrznej protezy prącia (64.94)
  • Wszczepienie/wymiana hydraulicznej protezy prącia (64.97)
  • Operacja naprawcza prącia - inne (64.43-64.49)
  • Ten zabieg związany z: uformowaniem (64.43)
  • Ten zabieg związany z: rekonstrukcją (64.44)
Uwagi:
  • Wszczepienie półsztywnej protezy do ciał jamistych