59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
59.9 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego
Nie obejmuje:
  • Nieoperacyjne usunięcie urządzenia wprowadzonego w celach leczniczych (97.61-97.69)
59.94 Wymiana cewnika w cystostomii
Nie obejmuje:
  • Nieoperacyjne usunięcie cewnika z cystostomii (97.63)