58 Operacje i zabiegi w obrębie cewki moczowej
Obejmuje:
  • Operacje: gruczołów opuszkowo-cewkowych Cowpera
  • Operacje: tkanki okołocewkowej
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
58.3 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek cewki moczowej
Nie obejmuje:
  • Biopsja cewki moczowej (58.23)
  • Wycięcie gruczołu opuszkowo-cewkowego (58.92)
  • Operacja przetoki cewkowej (58.43)
  • Wycięcie cewki w ramach: całkowitego wycięcia pęcherza (57.79)
  • wytrzewienia miednicy (68.8)
  • radykalnego wycięcia pęcherza (57.71)