56 Operacje moczowodu
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
56.0 Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej
Nie obejmuje:
 • Nacięcie miedniczki/moczowodu (56.11-56.2)
 • Przezcewkowe wprowadzenie cewnika obok kamienia moczowodowego (59.8)
56.1 Nacięcie ujścia moczowodu
56.2 Nacięcie moczowodu (ureterotomia)
Nie obejmuje:
 • Nacięcie ujścia moczowodu (56.1)
 • Usunięcie kamienia bez nacięcia (56.0)
 • Przezcewkowe wprowadzenie sondy moczowodowej (59.8)
 • Odprowadzenie moczu przez przetokę (56.51-56.79)
56.3 Zabiegi diagnostyczne w obrębie moczowodu
56.4 Wycięcie moczowodu (ureterektomia)
Nie obejmuje:
 • Wycięcie przetoki moczowodowej (56.84)
 • Nefroureterektomia (55.51-55.54)
Uwagi:
 • Zakoduj także zespolenia inne niż koniec-do-końca (56.51-56.79)
56.5 Wytworzenie przetoki skórno-jelitowo-moczowodowej
56.6 Inne zewnętrzne odprowadzenia moczu
56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu
Nie obejmuje:
 • Zespolenie moczowodowo-miedniczkowe (55.86)
56.8 Zabiegi naprawcze moczowodu
56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu