56 Operacje moczowodu
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
56.9 Inne zabiegi w obrębie moczowodu
56.94 Usunięcie elektronicznego stymulatora moczowodu
Nie obejmuje:
  • Jednoczesna wymiana elektronicznego stymulatora moczowodu (56.93)