56 Operacje moczowodu
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu
Nie obejmuje:
  • Zespolenie moczowodowo-miedniczkowe (55.86)