55 Operacje nerki
Nie obejmuje::
 • Operacje tkanki okołonerkowej (59.00-59.09, 59.21-59.29, 59.91-59.92)
Obejmuje::
 • Operacje miedniczki nerkowej
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia)
Nie obejmuje:
 • Zespolenie nerkowe (55.86)
 • Przezskórne nacięcie i odessanie (aspiracja) zawartości układu kielichowo-miedniczkowego lub torbieli nerki (55.92)
 • Nacięcie miedniczki nerkowej (55.11-55.12)
55.1 Nacięcie miedniczki nerkowej (pielotomia) i wytworzenie przetoki miedniczkowej (pielostomia)
Nie obejmuje:
 • Zespolenie nerkowe (55.86)
 • Przezskórna pielostolitotomia (55.03)
 • Usunięcie kamienia bez nacięcia (56.0)
55.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki
55.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki nerki
55.4 Częściowe wycięcie nerki
Uwagi:
 • Zakoduj także każde jednoczesne wycięcie moczowodu (56.40-56.42)
55.5 Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia)
Uwagi:
 • Zakoduj także każde jednoczesne wycięcie: Gruczołu nadnerczy (07.21-07.3)
 • Zakoduj także każde jednoczesne wycięcie: Części pęcherza (57.6)
 • Zakoduj także każde jednoczesne wycięcie: Węzłów chłonnych (40.3, 40.52-40.59)
55.6 Przeszczep nerki
55.7 Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja)
55.8 Inne zabiegi naprawcze nerki
55.9 Inne operacje nerki
Nie obejmuje:
 • Uwolnienie zrostów okołonerkowych (59.02)