55 Operacje nerki
Nie obejmuje::
  • Operacje tkanki okołonerkowej (59.00-59.09, 59.21-59.29, 59.91-59.92)
Obejmuje::
  • Operacje miedniczki nerkowej
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
55.5 Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia)
Uwagi:
  • Zakoduj także każde jednoczesne wycięcie: Gruczołu nadnerczy (07.21-07.3)
  • Zakoduj także każde jednoczesne wycięcie: Części pęcherza (57.6)
  • Zakoduj także każde jednoczesne wycięcie: Węzłów chłonnych (40.3, 40.52-40.59)
55.51 Wycięcie całej nerki
Nie obejmuje:
  • Wycięcie nerki przeszczepionej (55.53)
Obejmuje:
  • Wycięcie nerki z powodu: uszkodzenia urazowego, marskości, wodonercza, roponercza, kamicy – operacja pierwotna albo wtórna, guza z pozostawieniem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych