55 Operacje nerki
Nie obejmuje::
  • Operacje tkanki okołonerkowej (59.00-59.09, 59.21-59.29, 59.91-59.92)
Obejmuje::
  • Operacje miedniczki nerkowej
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia)
Nie obejmuje:
  • Zespolenie nerkowe (55.86)
  • Przezskórne nacięcie i odessanie (aspiracja) zawartości układu kielichowo-miedniczkowego lub torbieli nerki (55.92)
  • Nacięcie miedniczki nerkowej (55.11-55.12)