55 Operacje nerki
Nie obejmuje::
 • Operacje tkanki okołonerkowej (59.00-59.09, 59.21-59.29, 59.91-59.92)
Obejmuje::
 • Operacje miedniczki nerkowej
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
55.0 Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia)
Nie obejmuje:
 • Zespolenie nerkowe (55.86)
 • Przezskórne nacięcie i odessanie (aspiracja) zawartości układu kielichowo-miedniczkowego lub torbieli nerki (55.92)
 • Nacięcie miedniczki nerkowej (55.11-55.12)
55.01 Nefrotomia
Obejmuje:
 • Zabieg obustronny, pozostawienie cewnika DJ
55.02 Wytworzenie przetoki nerkowej
55.03 Przezskórna nefroskopia z usunięciem złogu bez jego fragmentacji (PCNL)
Nie obejmuje:
 • Przezskórne usunięcie kamienia po rozkruszeniu (55.04)
 • Ponowna nefroskopia w celu usunięcia kamieni resztkowych pozostałych po poprzednim zabiegu (55.92)
Obejmuje:
 • Przezskórna nefroskopia z usunięciem złogu bez jego fragmentacji (PCNL): przy pomocy koszyczka, przy pomocy kleszczyków, z wprowadzeniem cewnika do moczowodu
55.04 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni i usunięciem złogu (PCNL)
Nie obejmuje:
 • Ponowne kruszenie kamieni resztkowych pozostałych po poprzednim zabiegu (59.95)
Obejmuje:
 • Przezskórna nefroskopia z fragmentacją i usunięciem złogu (PCNL): z zastosowaniem fluoroskopii, z wprowadzeniem cewnika do moczowodu
55.05 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie lub rozszerzenie zwężeń układu kielichowo-miedniczkowego