53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach
Obejmuje:
  • Operacja plastyczna przepukliny
  • Operacja przepukliny
  • Operacja przepukliny laparoskopowo
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
53.4 Operacja przepukliny pępkowej
Nie obejmuje:
  • zabieg naprawczy wytrzewienia wrodzonego (gastroschisis) (54.71)