52 Zabiegi w zakresie trzustki
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie przewodu trzustkowego
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
52.0 Pankreatotomia
52.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie trzustki
52.2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany trzustki lub dróg trzustkowych
Nie obejmuje:
  • Przezskórna igłowa/ otwarta/ endoskopowa biopsja trzustki/ przewodu trzustkowego (52.11-52.12, 52.14)
  • Fistulektomia trzustki (52.95)
52.3 Marsupializacja torbieli trzustki
Nie obejmuje:
  • Drenaż cysty trzustki (cewnikiem) (52.01)
52.4 Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki
52.5 Częściowa pankreatektomia
Nie obejmuje:
  • Fistulektomia trzustki (52.95)
52.6 Totalna pankreatektomia
52.7 Radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy
Nie obejmuje:
  • Radykalna subtotalna pankreatektomia (52.53)
52.8 Przeszczep trzustki
52.9 Inne zabiegi w zakresie trzustki