52 Zabiegi w zakresie trzustki
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie przewodu trzustkowego
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
52.9 Inne zabiegi w zakresie trzustki
52.99 Operacje trzustki - inne
Nie obejmuje:
  • Płukanie sondy trzustkowej (96.42)
  • Usunięcie drenu z przewodów trzustkowych (97.56)