51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych
Obejmuje:
 • Operacje w zakresie: brodawki Vatera
 • Operacje w zakresie: przewodu żółciowego wspólnego
 • Operacje w zakresie: przewodu pęcherzykowego
 • Operacje w zakresie: przewodu wątrobowego
 • Operacje w zakresie: śródwątrobowych dróg żółciowych
 • Operacje w zakresie: zwieracza Oddiego
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
51.0 Cholecystotomia i cholecystostomia
51.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie przewodów żółciowych wątroby
Nie obejmuje:
 • te zabiegi wykonane ednoskopowo zaklasyfikowane do kategorii 51.64, 51.84-51.88, 52.14, 52.21, 52.93-52.94, 52.97-52.98
51.2 Cholecystektomia
51.3 Zespolenie pęcherzyka żółciowego lub przewodów żółciowych
Nie obejmuje:
 • wycięcie z zespoleniem koniec-do-końca (51.61-51.69)
51.4 Nacięcie przewodu żółciowego celem usunięcia przeszkody
51.5 Inne nacięcie przewodu żółciowego
Nie obejmuje:
 • Nacięcie przewodu żółciowego celem usunięcia przeszkody (51.41-51.49)
51.6 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego
Nie obejmuje:
 • Przezskórna/ igłowa/ otwarta biopsja pęcherzyka/ przewodu żółciowego (51.12-51.13)
Uwagi:
 • Zakoduj także każde jednoczesne wytworzenie zespolenia innego niż koniec – do – końca (51.31,51.36-51.39)
51.7 Zabiegi naprawcze dróg żółciowych
51.8 Inne zabiegi w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego
51.9 Inne zabiegi w zakresie dróg żółciowych