51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie: brodawki Vatera
  • Operacje w zakresie: przewodu żółciowego wspólnego
  • Operacje w zakresie: przewodu pęcherzykowego
  • Operacje w zakresie: przewodu wątrobowego
  • Operacje w zakresie: śródwątrobowych dróg żółciowych
  • Operacje w zakresie: zwieracza Oddiego
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
51.8 Inne zabiegi w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego
51.88 Endoskopowe usunięcie kamieni z dróg żółciowych
Nie obejmuje:
  • Przezskórne usunięcie kamienia przewodu wspólnego (51.96)
Uwagi:
  • Usunięcie kamieni z dróg żółciowych, wg procedur 51.10 - 51.11, 52.13