51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych
Obejmuje:
 • Operacje w zakresie: brodawki Vatera
 • Operacje w zakresie: przewodu żółciowego wspólnego
 • Operacje w zakresie: przewodu pęcherzykowego
 • Operacje w zakresie: przewodu wątrobowego
 • Operacje w zakresie: śródwątrobowych dróg żółciowych
 • Operacje w zakresie: zwieracza Oddiego
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
51.8 Inne zabiegi w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego
51.81 Rozszerzanie zwieracza Oddiego
Nie obejmuje:
 • Endoskopowe rozszerzenie brodawki i dróg żółciowych (51.84)
51.82 Sfincterotomia trzustkowa
Nie obejmuje:
 • Endoskopowe nacięcie zwieracza i brodawki (51.85)
51.83 Plastyka zwieracza przewodu trzustkowego
51.84 Endoskopowe rozszerzenie brodawki i dróg żółciowych
Uwagi:
 • Rozszerzanie brodawki i dróg żółciowych, wg procedur 51.10 - 51.11, 52.13
51.85 Endoskopowe nacięcie zwieracza i brodawki
Uwagi:
 • Nacięcie zwieracza i brodawki, wg procedur 51.10 - 51.11, 52.13
51.86 Endoskopowe wprowadzenie sondy przez nos do przewodu żółciowego
Uwagi:
 • Wprowadzenie sondy przez nos do przewodu żółciowego, wg procedur 51.10 - 51.11, 52.13
51.87 Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu żółciowego
Nie obejmuje:
 • Endoskopowe wprowadzenie sondy przez nos do przewodu żółciowego (51.86)
 • Wymiana sondy w drogach żółciowych (97.05)
Uwagi:
 • Endoproteza przewodu żółciowego
 • Wprowadzenie protezy do przewodu żółciowego, wg procedur 51.10 - 51.11, 52.13
51.88 Endoskopowe usunięcie kamieni z dróg żółciowych
Nie obejmuje:
 • Przezskórne usunięcie kamienia przewodu wspólnego (51.96)
Uwagi:
 • Usunięcie kamieni z dróg żółciowych, wg procedur 51.10 - 51.11, 52.13
51.89 Operacja zwieracza Oddiego - inne