49 Operacje w zakresie odbytu
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
49.0 Nacięcie lub wycięcie tkanki w okolicy odbytu
49.1 Nacięcie lub wycięcie przetoki odbytu
Nie obejmuje:
  • Zamknięcie przetoki odbytu (49.73)
49.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytu i jego okolicy
49.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki odbytu - inne
Nie obejmuje:
  • Biopsja odbytu (49.23)
  • Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji) (49.95)
  • Wycięcie hemoroidów (49.46)
49.4 Zabiegi w zakresie hemoroidów
49.5 Rozdzielenie zwieracza odbytu
49.6 Wycięcie odbytu
49.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytu
Nie obejmuje:
  • Zaopatrzenie świeżego położniczego uszkodzenia odbytnicy/ odbytu i zwieracza odbytu (75.62)
49.9 Inne zabiegi w zakresie odbytu
Nie obejmuje:
  • Rozszerzanie zwieracza odbytu (96.23)