48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo - esiczej i tkanek okołoodbytniczych
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
48.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo esiczej i tkanek okołoodbytniczych
48.21 Przezbrzuszne wziernikowanie odbytnicy/esicy
Nie obejmuje:
  • Wziernikowanie odbytnicy/esicy z biopsją (48.24)
48.22 Wziernikowanie odbytnicy/esicy przez przetokę
Nie obejmuje:
  • Wziernikowanie odbytnicy/esicy z biopsją (48.24)
48.23 Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikem
Nie obejmuje:
  • Fiberosigmoidoskopia (45.24)
48.24 Endoskopowa biopsja odbytnicy (zamknięta)
Uwagi:
  • Pobranie materiału do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie
48.25 Otwarta biopsja odbytnicy
48.26 Biopsja tkanek okołoodbytniczych
48.29 Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, esicy i tkankach okołoodbytniczych
Nie obejmuje:
  • Badanie palcem odbytu (89.34)
  • Badanie rtg z kontrastem dolnego odcinka przewodu pokarmowego (87.64)
  • Badanie mikroskopowe materiału z dolnego odcinka pokarmowego (90.9)