48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo - esiczej i tkanek okołoodbytniczych
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)