46 Inne zabiegi na jelitach
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
46.4 Rewizja przetoki jelitowej
46.41 Rewizja przetoki jelita cienkiego
Nie obejmuje:
  • Wycięcie wybujałej śluzówki w miejscu przetoki jelita grubego (45.33)
46.42 Usunięcie przepukliny okołokolostomijnej
46.43 Rewizja przetoki jelita grubego - inna
Nie obejmuje:
  • Wycięcie wybujałej śluzówki przetoki jelita grubego (45.41)
46.49 Rewizja przetoki jelitowej - inne
Nie obejmuje:
  • Wycięcie wybujałej śluzówki przetoki jelita grubego (45.41)