45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
45.3 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita cienkiego
45.33 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy
Nie obejmuje:
  • Zamknięta (endoskopowa) lub otwarta biopsja jelita cienkiego (45.14-45.15)
  • Zamknięcie przetoki jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy (46.74)
  • Mnogie resekcje segmentalne jelita cienkiego (45.61)