44 Inne operacje w zakresie żołądka
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierą przeciwzrostową (99.77)
44.6 Inne zabiegi naprawcze żołądka
44.61 Szycie rozerwania żołądka
Nie obejmuje:
  • Szycie wrzodu żołądka (44.41)
44.62 Zamknięcie gastrostomii
44.63 Zamknięcie przetoki żołądka - inne
44.64 Gastropeksja
44.65 Esofagogastroplastyka
44.66 Inne zabiegi przywracające wydolność wpustu żołądka
Nie obejmuje:
  • tego zabiegu metodą laparoskopową (44.67)
44.67 Laparoskopowe zabiegi przywracające wydolność wpustu żołądka
44.68 Plastyka żołądka, laparoskopowa
Nie obejmuje:
  • Wprowadzenie elastycznej opaski żołądka (procedura ograniczająca) (44.95)
  • Inne zabiegi naprawcze żołądka, metodą otwartą (44.61-44.65, 44.69)
Uwagi:
  • Zakoduj także każde jednoczesne zespolenie żołądkowo-jelitowe laparoskopowe (44.38)
44.69 Operacje naprawcze żołądka - inne