44 Inne operacje w zakresie żołądka
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierą przeciwzrostową (99.77)