44 Inne operacje w zakresie żołądka
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierą przeciwzrostową (99.77)
44.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie żołądka
44.14 Endoskopowa biopsja żołądka
Nie obejmuje:
  • Esophagogastroduodenoskopia z biopsją zamkniętą (45.16)
Uwagi:
  • Pobranie materiału do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie
  • Endoskopowe pobranie materiału z żołądka do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie