42 Zabiegi w zakresie przełyku
42.0 Nacięcie przełyku
42.1 Wytworzenie przetoki przełykowej
Uwagi:
  • Zakoduj także każde wycięcie (42.40-42.42)
42.2 Zabiegi diagnostyczne przełyku
42.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie przełyku
42.4 Wycięcie przełyku
Nie obejmuje:
  • Usunięcie przełyku i żołądka - inne (43.99)
42.5 Śródpiersiowe zespolenie przełyku
Uwagi:
  • Zakoduj także każde jednoczesne: wycięcie przełyku (42.40-42.42)
  • Zakoduj także każde jednoczesne: wytworzenie przetoki żołądkowej (gastrostomia) (43.1)
42.6 Przedmostkowe zespolenie przełyku
Uwagi:
  • Zakoduj także każde jednoczesne: wycięcie przełyku (42.40-42.42)
  • Zakoduj także każde jednoczesne: wytworzenie przetoki żołądkowej (gastrostomia) (43.1)
42.7 Nacięcie mięśniówki przełyku
42.8 Inne zabiegi naprawcze w zakresie przełyku
42.9 Inne zabiegi w zakresie przełyku