41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony
41.5 Całkowita splenektomia
Uwagi:
  • Splenektomia – inne
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierą przeciwzrostową (99.77)