39 Inne zabiegi na naczyniach
Nie obejmuje:
  • Zabiegi na naczyniach serca (36.0-36.99)
39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego
39.41 Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej
Nie obejmuje:
  • Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji) (49.95)
  • Opanowanie krwawienia z pęcherza (po operacji) (57.93)
  • Opanowanie krwotoku z nosa (21.00-21.09)
  • Opanowanie krwawienia po operacji prostaty (60.94)
  • Opanowanie krwotoku po tonsilektomii (28.7)
39.42 Rewizja przetoki tętniczo-żylnej dla dializy
Nie obejmuje:
  • Wymiana kaniuli naczynia do naczynia (39.94)
39.43 Usunięcie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy
Nie obejmuje:
  • Zmiana/rewizja przetoki (39.42)
39.49 Rewizja po zabiegach naczyniowych - inne