39 Inne zabiegi na naczyniach
Nie obejmuje:
  • Zabiegi na naczyniach serca (36.0-36.99)
39.2 Inne zespolenie naczyniowe
Uwagi:
  • Zakoduj także terapię przeszczepem omijającym żylnym z użyciem substancji leczniczej, pod ciśnieniem (00.16), jeśli została wykonana
39.29 Zespolenie lub pomost naczyniowy/ obwodowy - inne
Nie obejmuje:
  • Wytworzenie połączenia otrzewnowo-żylnego (54.94)