37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia
37.0 Perikardiocenteza
37.1 Kardiotomia i perikardiotomia
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
37.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie serca i osierdzia
37.3 Perikardiektomia i usunięcie zmiany osierdzia
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
37.4 Zabiegi naprawcze serca i osierdzia
37.5 Przeszczep serca
Nie obejmuje:
  • Przeszczep płuc i serca (33.6)
37.6 Wszczepienie systemu wspomagania serca
Nie obejmuje:
  • Wszczepienie urządzenia wspomagającego pracę serca (37.41)
37.7 Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika
Nie obejmuje:
  • Wprowadzenie lub wymiana odprowadzenia [elektrody] w systemie żył wieńcowych lewej komory, z dostępu żylnego (00.52)
Uwagi:
  • Zakoduj także każde wprowadzenie lub wymianę urządzenia umiarawiającego pracę serca (37.80-37.87)
37.8 Założenie, wymiana, usunięcie i rewizja rozrusznika serca
Nie obejmuje:
  • Wszczepienie systemu umiarawiania pracy serca, rozrusznika bez defibrylacji, całkowity system [CRT-P] (00.50)
  • Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P] (00.53)
Uwagi:
  • Zakoduj także każde wprowadzenie, wymiana, usunięcie lub rewizja odprowadzenia (elektrody) (37.70-37.77)
37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia