37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia
37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia
37.94 Wszczepienie lub wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD]
Nie obejmuje:
  • Wszczepienie systemu umiarawiania pracy serca, defibrylatora, całkowity system [CRT-D] (00.51)
Uwagi:
  • Wszczepienie defibrylatora z odprowadzeniami (nasierdziowymi), uformowanie kieszonki (powięź brzuszna) (podskórna), każde przezżylne odprowadzenia, procedura śródzabiegowej oceny sygnałów z odprowadzeń, pomiar progu defibrylacji (badania elektrofizjologiczne) [EPS]
  • Techniki: boczna torakotomia
  • Techniki: pośrodkowa sternotomia
  • Techniki: zabieg podwyrostkowy
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
  • Zakoduj także każde równoczesne zabiegi (np. pomosty wiencowe] (36.00-36.19)