37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia
37.5 Przeszczep serca
Nie obejmuje:
  • Przeszczep płuc i serca (33.6)
37.54 Wymiana lub naprawa innej wszczepialnej części systemu całkowicie zastępującego serce
Nie obejmuje:
  • Wymiana lub naprawa jednostki piersiowej systemu całkowicie zastępującego serce (37.53)
  • wymiana lub naprawa systemu wspomagającego serce [VAD] (37.63)