36 Zabiegi na naczyniach serca
Obejmuje:
 • poniższe zabiegi jako udostępnienie dojścia: sternotomia (pośrodkowa)(poprzeczna)
 • poniższe zabiegi jako udostępnienie dojścia: torakotomia
Uwagi:
 • Zakoduj także każde: Krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
 • Zakoduj także każde: Wstrzyknięcie lub wlew inhibitora płytkowego (99.20)
 • Zakoduj także każde: Wstrzyknięcie lub wlew czynnika przeciwzakrzepowego (99.10)
36.0 Usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej oraz wprowadzenie stentu(ów)
36.04 Wlew czynnika przeciwzakrzepowego do tętnicy wieńcowej
Nie obejmuje:
 • Wlew inhibitora płytkowego (99.20)
 • Wlew czynnika przeciwzakrzepowego(99.10)
 • Ten zabieg w połączeniu z procedurami z 00.66, 36.03.
Uwagi:
 • Ten zabieg: drogą bezpośredniego wstrzyknięcia do tętnicy wieńcowej, wlewu lub cewnikowania serca wlewu enzymu inhibitora płytkowego
 • Ten zabieg: drogą wlewu enzymu
 • Ten zabieg: inhibitora płytkowego