35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych
Obejmuje:
  • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: sternotomia (pośrodkowa, poprzeczna)
  • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: torakotomia
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.5 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego i międzykomorowego materiałem sztucznym
Obejmuje:
  • Zamknięcie ubytku przegrody serca wszczepem syntetycznym lub łatką
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.51 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką z tworzywa sztucznego - z użyciem krążenia pozaustrojowego
Nie obejmuje:
  • Zamknięcie rozszczepu zastawki przedsionkowo-komorowej w kanale przedsiokowo-komorowym (35.54)
  • Zamknięcie kanału przedsionkowo-komorowego (35.54)
Uwagi:
  • Plastyka przegrody międzyprzedsionkowej
  • Korekcja ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej
  • Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ostium secundum