23 Stomatologia
23.31 Uzupełnienie braków zębowych - inne
23.3101 Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 1-4 brakujących zębów
23.3102 Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów
23.3103 Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów
23.3104 Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce
23.3105 Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie
23.3106 Zastosowanie metalowej podstawy przy bezzębnej szczęce
23.3107 Zastosowanie prostych dwuramiennych elementów utrzymujących lub podpierających lub wieloramiennych elementów doginanych o podobnym działaniu dodatkowo do każdej protezy- przy prowizorycznych protezach jedynie w szczególnych przypadkach, za element
23.3108 Zastosowanie płyty metalowej z elementami utrzymującymi i podporami
Nie obejmuje:
  • protez prowizorycznych
23.3109 Zastosowanie odlewanych skomplikowanych elementów utrzymujących i podpierających przy zastosowaniu jednego elementu utrzymującego i podpierającego - nie przy protezach prowizorycznych
23.3110 Zastosowanie odlewanych skomplikowanych elementów utrzymujących i podpierających przy zastosowaniu przynajmniej dwóch elementów utrzymujących i podpierającychnie przy protezach prowizorycznych
23.3111 Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w małym zakresie bez wycisku
23.3112 Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem
23.3113 Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) - częściowe podścielenie jednej protezy
23.3114 Całkowite bezpośrednie podścielenie jednej protezy
23.3115 Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni
23.3116 Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób - pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki
23.3117 Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża -dla żuchwy
23.3118 Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównania lub zamknięcia defektów w obrębie szczęki przy istniejącym resztkowym zgryzie
23.3119 Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównania lub zamknięcia defektów w obrębie szczęki przy bezzębnej szczęce
23.3120 Wykonanie obturatora dla zamknięcia defektów podniebienia miękkiego
23.3121 Wykonanie tymczasowej protezy poresekcyjnej wypełniającej ubytki po resekcji lub uzupełniającej duże defekty szczęki
23.3122 Wykonanie protezy poresekcyjnej ostatecznej
23.3123 Wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia zewnątrzustrojowych defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy o mniejszym zakresie
23.3124 Wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia zewnątrzustrojowych defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy o większym zakresie
23.3125 Czynności związane z odtwarzaniem funkcji koron i mostów - zdjęcie korony lanej
23.3126 Czynności odtwarzające wysokość zwarcia poprzez zastosowanie elementów nakładowych w protezie
23.3127 Zastosowanie szyny lanej do repozycji i unieruchomienia złamania szczęk lub repozycji i unieruchomienia szczęk po zabiegach korygujących wady zgryzu - za każde 2 zęby kolejne objęte szyną