21 Zabiegi w zakresie nosa
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie kości i skóry nosa
21.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie nosa
21.29 Inne zabiegi diagnostyczne nosa
Nie obejmuje:
  • Badanie mikroskopowe materiału z nosa (90.31-90.39)
  • Badanie funkcji nosa (89.12)
  • Rtg nosa/zatok nosa (37.16)
  • Rynomanometria (89.12)