18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie: zewnętrznego przewodu słuchowego skóry i chrząstki: - małżowiny
  • Operacje w zakresie: zewnętrznego przewodu słuchowego skóry i chrząstki: - przewodu słuchowego
18.0 Nacięcie ucha zewnętrznego
Nie obejmuje:
  • Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia (98.11)
18.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie ucha zewnętrznego
18.2 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie ucha zewnętrznego
18.3 Inne wycięcie w zakresie ucha zewnętrznego
Nie obejmuje:
  • Biopsja ucha zewnętrznego (18.12)
18.4 Szycie rany ucha zewnętrznego
18.5 Chirurgiczna korekcja odstających uszu
Uwagi:
  • Zmniejszenie małżowiny
  • Cofnięcie uszu do tyłu
18.6 Rekonstrukcja zewnętrznego przewodu słuchowego
18.7 Inna plastyka ucha zewnętrznego
18.9 Operacje ucha zewnętrznego - inne
Nie obejmuje:
  • Płukanie ucha (96.52)
  • Tamponada zewnętrznego przewodu słuchowego (96.11)
  • Usunięcie woskowiny (96.52)
  • Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia (98.11)