11 Zabiegi w zakresie rogówki
11.1 Nacięcie rogówki
Uwagi:
  • Nacięcie rogówki z usunięciem ciała obcego