100 Procedury anestezjologiczne
Uwagi:
  • W celu zakodowania procedury zabiegowej, dla której wykonywania stosowana jest procedura anestezjologiczna, zastosuj odpowiednie kody z rodziałów I-XV.