04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych
04.0 Nacięcie, rozdzielenie i wycięcie nerwów czaszkowych i obwodowych
Nie obejmuje:
  • Zabiegi w jaskrze - inne (12.79)
  • Sympatektomia, ganglionektomia (05.21-05.29)
04.07 Inne wycięcie lub awulsja nerwów czaszkowych i obwodowych
Nie obejmuje:
  • Zamknięta biopsja nerwu czaszkowego/obwodowego lub zwoju (04.11)
  • Otwarta biopsja nerwu czaszkowego /obwodowego/zwoju (04.12)