V86.9 Nieokreślony użytkownik specjalnego i innego terenowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym

EN: Unspecified occupant of all-terrain or other off-road motor vehicle injured in nontraffic accident
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Wypadek terenowego pojazdu mechanicznego BNO
    EN: All-terrain motor-vehicle accident NOS
  • Wypadek innego pojazdu mechanicznego przeznaczonego do poruszania się poza drogą BNO
    EN: Off-road motor-vehicle accident NOS
Powiązane kody: