J05 Ostre krupowe zapalenie krtani i nagłośni

EN: Acute obstructive laryngitis [croup] and epiglottitis
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody:
 • J04.0 Ostre zapalenie krtani
  EN: Acute laryngitis
  • Zapalenie krtani (ostre):
   EN: Laryngitis (acute):
   • BNO
    EN: NOS
   • obrzękowe
    EN: oedematous
   • podgłośniowe
    EN: subglottic
   • ropne
    EN: suppurative
   • wrzodziejące
    EN: ulcerative
 • J04 Ostre zapalenie krtani i tchawicy
  EN: Acute laryngitis and tracheitis
 • J04.2 Ostre zapalenie krtani i tchawicy
  EN: Acute laryngotracheitis
  • Zapalenie krtani i tchawicy BNO
   EN: Laryngotracheitis NOS
  • Zapalenie tchawicy (ostre) z zapaleniem krtani (ostrym)
   EN: Tracheitis (acute) with laryngitis (acute)
 • J06.0 Ostre zapalenie krtani i gardła
  EN: Acute laryngopharyngitis
 • J37 Przewlekłe zapalenie krtani oraz krtani i tchawicy
  EN: Chronic laryngitis and laryngotracheitis
 • A50.0 Kiła wrodzona wczesna objawowa
  EN: Early congenital syphilis, symptomatic
  • Każda postać kiły wrodzonej wczesnej lub występującej do ukończenia drugiego roku życia.
   EN: Any congenital syphilitic condition specified as early or manifest less than two years after birth.
  • Kiła wrodzona wczesna:
   EN: Early congenital syphilis:
   • skórna
    EN: cutaneous
   • śluzówkowo-skórna
    EN: mucocutaneous
   • trzewna
    EN: visceral
  • Kiłowe wrodzone wczesne:
   EN: Early congenital syphilitic:
   • zapalenie krtani
    EN: laryngitis
   • patologie gałki ocznej
    EN: oculopathy
   • osteochondropatie
    EN: osteochondropathy
   • zapalenie gardła
    EN: pharyngitis
   • zapalenie płuc
    EN: pneumonia
   • zapalenie śluzówki nosa
    EN: rhinitis
 • J10.1 Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
  EN: Influenza with other respiratory manifestations, other influenza virus identified
  • Grypa
   EN: Influenza
  • Grypowe:
   EN: Influenzal:
   • ostre zakażenie górnych dróg oddechowych
    EN: acute upper respiratory infection
   • zapalenie krtani
    EN: laryngitis
   • zapalenie gardła
    EN: pharyngitis
   • wysięk opłucnowy
    EN: pleural effusion
 • J11.1 Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana przez niezidentyfikowany wirus
  EN: Influenza with other respiratory manifestations, virus not identified
  • Grypa BNO
   EN: Influenza NOS
  • Grypowe:
   EN: Influenzal:
   • ostre zakażenie górnych dróg oddechowych
    EN: acute upper respiratory infection
   • zapalenie krtani
    EN: laryngitis
   • zapalenie gardła
    EN: pharyngitis
   • wysięk opłucnowy
    EN: pleural effusion
 • Q31.8 Inne wrodzone wady rozwojowe krtani
  EN: Other congenital malformations of larynx
  • Brak
   EN: Absence
  • Agenezja
   EN: Agenesis
  • Zarośnięcie
   EN: Atresia
  • Rozszczep chrząstki tarczowatej
   EN: Cleft thyroid cartilage
  • Wrodzone zwężenie krtani NGI
   EN: Congenital stenosis of larynx NEC
  • Szczelina nagłośni
   EN: Fissure of epiglottis
  • Wrodzony rozszczep chrząstki pierścieniowatej
   EN: Posterior cleft of cricoid cartilage
 • A36.2 Błonica krtani
  EN: Laryngeal diphtheria
  • Błonicze zapalenie krtani i tchawicy
   EN: Diphtheritic laryngotracheitis
 • J37.1 Przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy
  EN: Chronic laryngotracheitis
  • Zapalenie krtani, przewlekłe, z zapaleniem tchawicy (przewlekłym)
   EN: Laryngitis, chronic, with tracheitis (chronic)
  • Zapalenie tchawicy, przewlekłe, z zapaleniem krtani
   EN: Tracheitis, chronic, with laryngitis
 • C10.1 Przednia powierzchnia nagłośni
  EN: Anterior surface of epiglottis
  • Wolny brzeg nagłośni
   EN: Epiglottis, free border [margin]
  • Fałd językowo-nagłośniowy
   EN: Glossoepiglottic fold(s)
 • J37.0 Przewlekłe zapalenie krtani
  EN: Chronic laryngitis
  • Zapalenie krtani:
   EN: Laryngitis:
   • nieżytowe
    EN: catarrhal
   • przerostowe
    EN: hypertrophic
   • zanikowe
    EN: sicca
 • C32.1 Nagłośnia
  EN: Supraglottis
  • Część krtaniowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego
   EN: Aryepiglottic fold, laryngeal aspect
  • Nagłośnia (część nadgnykowa) BNO
   EN: Epiglottis (suprahyoid portion) NOS
  • Krtań zewnętrzna
   EN: Extrinsic larynx
  • Struny głosowe rzekome
   EN: False vocal cord
  • Powierzchnia tylna (krtaniowa) nagłośni
   EN: Posterior (laryngeal) surface of epiglottis
  • Przedsionek krtani
   EN: Ventricular bands
 • I33 Ostre i podostre zapalenie wsierdzia
  EN: Acute and subacute endocarditis
 • N70.0 Ostre zapalenie jajowodów i jajników
  EN: Acute salpingitis and oophoritis
 • M86.0 Ostre krwiopochodne zapalenie kości i szpiku
  EN: Acute haematogenous osteomyelitis
 • H04.3 Zapalenie dróg łzowych ostre i nieokreślone
  EN: Acute and unspecified inflammation of lacrimal passages
  • Zapalenie woreczka łzowego (ropne)
   EN: Dacryocystitis (phlegmonous)
  • Zapalenie okołoworeczkowe
   EN: Dacryopericystitis
  • Zapalenie kanalika łzowego
   EN: Lacrimal canaliculitis
 • H65.1 Inne ostre, nieropne zapalenie ucha środkowego
  EN: Other acute nonsuppurative otitis media
  • Zapalenie ucha środkowego, ostre i podostre:
   EN: Otitis media, acute and subacute:
   • alergiczne (śluzowe) (krwiste) (surowicze)
    EN: allergic (mucoid)(sanguinous)(serous)
   • śluzowe
    EN: mucoid
   • nieropne BNO
    EN: nonsuppurative NOS
   • krwiste
    EN: sanguinous
   • surowiczo-śluzowe
    EN: seromucinous
 • I33.0 Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdzia
  EN: Acute and subacute infective endocarditis
  • Zapalenie wsierdzia (ostre) (podostre):
   EN: Endocarditis (acute)(subacute):
   • bakteryjne
    EN: bacterial
   • zakaźne BNO
    EN: infective NOS
   • powolne
    EN: lenta
   • złośliwe
    EN: malignant
   • septyczne
    EN: septic
   • wrzodziejące
    EN: ulcerative