B65-B83 Robaczyce

EN: Helminthiases
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody:
 • B81.4 Mieszana robaczyca jelitowa
  EN: Mixed intestinal helminthiases
  • Zakażenie wywołane przez robaki jelitowe sklasyfikowane w więcej niż jednej kategorii spośród B65.0–B81.3 i B81.8
   EN: Infection due to intestinal helminths classifiable to more than one of the categories B65.0-B81.3 and B81.8
  • Mieszana robaczyca BNO
   EN: Mixed helminthiasis NOS
 • B82.0 Robaczyca jelitowa, nieokreślona
  EN: Intestinal helminthiasis, unspecified
 • B83.8 Inne określone robaczyce
  EN: Other specified helminthiases
  • Acantocefalioza
   EN: Acanthocephaliasis
  • Gongylonemiaza
   EN: Gongylonemiasis
  • Kapilarioza wątrobowa
   EN: Hepatic capillariasis
  • Metastrongyloza
   EN: Metastrongyliasis
  • Telazjoza
   EN: Thelaziasis
 • B81.8 Inne określone robaczyce jelitowe
  EN: Other specified intestinal helminthiases
  • Zakażenie wywołane przez:
   EN: Infection due to:
   • gatunek Oesophagostomum [ezofagostomoza]
    EN: Oesophagostomum species [oesophagostomiasis]
   • Ternidens deminutus [ternidensoza]
    EN: Ternidens deminutus [ternidensiasis]
   • Ternidens diminutus [ternidensoza]
    EN: Ternidens diminutus [ternidensiasis]
 • Z11.6 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób pierwotniakowych i robaczyc
  EN: Special screening examination for other protozoal diseases and helminthiases