Powiązane kody:
 • Z11.8 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób zakaźnych i pasożytniczych
  EN: Special screening examination for other infectious and parasitic diseases
  • Chlamydiozy
   EN: Chlamydial
  • Riketsjozy
   EN: Rickettsial
  • Spirochetozy
   EN: Spirochaetal
  • Grzybice
   EN: Mycoses
 • B35.1 Grzybica paznokci
  EN: Tinea unguium
  • Zanokcica dermatofitowa
   EN: Dermatophytic onychia
  • Grzybicze zapalenie paznokci
   EN: Dermatophytosis of nail
  • Onychomykoza
   EN: Onychomycosis
  • Dermatofitoza paznokci
   EN: Ringworm of nails
 • B35.2 Grzybica rąk
  EN: Tinea manuum
  • Dermatofitoza rąk
   EN: Dermatophytosis of hand
  • Grzybica dermatofitowa rąk
   EN: Hand ringworm
 • B35.3 Grzybica stóp
  EN: Tinea pedis
  • Stopa atlety
   EN: Athlete's foot
  • Dermatofitoza stopy
   EN: Dermatophytosis of foot
  • Grzybica dermatofitowa stopy
   EN: Foot ringworm
 • B35.6 Grzybica goleni
  EN: Tinea cruris
  • Świerzb praczy
   EN: Dhobi itch
  • Grzybica pachwin
   EN: Groin ringworm
  • Świerzb dżokejów
   EN: Jock itch
 • B35.5 Grzybica łuskowata
  EN: Tinea imbricata
  • Tokelau
   EN: Tokelau
 • B35.4 Grzybica ciała
  EN: Tinea corporis
  • Grzybica strzygąca skóry
   EN: Ringworm of the body
 • B35.8 Inne grzybice
  EN: Other dermatophytoses
  • Dermatofitoza:
   EN: Dermatophytosis:
   • rozsiana
    EN: disseminated
   • ziarniniakowa
    EN: granulomatous
 • B35.6 Grzybica goleni
  EN: Tinea cruris
  • Świerzb praczy
   EN: Dhobi itch
  • Grzybica pachwin
   EN: Groin ringworm
  • Świerzb dżokejów
   EN: Jock itch
 • B36.1 Grzybica czarna
  EN: Tinea nigra
  • Keratomycosis nigricans palmaris
   EN: Keratomycosis nigricans palmaris
  • Grzybica czarna drobnozarodnikowa
   EN: Microsporosis nigra
  • Łupież czarny
   EN: Pityriasis nigra